2022 VISION: Yesterday’s DREAM, now a REALITY. Indeed, the FUTURE of DDN is HERE and NOW. ANG ATING GWAPONG PALENGKE AY ISANG KATIBAYAN AT PATUNAY NG WAGAS AT DALISAY NA PAGBABAGO AT PROGESO NG ATING BAYAN.